کور پاڼه لومړيتوب اداره لیکنې ته د انځور جوړول

لیکنې ته د انځور جوړول

1 ثانیې لوستل شوې
0
837

په لومړیتوب کې د لیکنې لپاره موږ یوازې په لاندې کچه انځور کاروو.

که چېرې کوم انځور چې غواړئ په دې کچه نه وي برابر کېدای شي په وېنډوز کې د Paint په پروګرام په مرسته یې په لاندې ډول جوړ کړئ.

د بېلګې په ډول تاسې پورتنی انځور د الف شکل ته ورته په پنټ پروګرام کې پرانيست. د لاندې ګامونو په عملي کولو سره کېدای شي تاسې د لومړیتوب کارنده انځور ته ورته انځور جوړ کړئ.

A : ستاسې انځور کېدای شي دې انځور ته ورته وړوکی او یا ستر وي، تاسې به په Tool bar د Resize عمل غوره کړئ.

B: د Resize عمل په اجرا سره به تاسې ته د ب شکل په څېر کړکۍ خلاصه شي چې په اتومات ډول د کچې د بدلون مالومات تاسې ته په سلنه درکوي، چې تاسې به یې د Pixcel په غوراوي سره د ث شکل ته واړوئ.
C: د ت په شکل به تاسې د Horizontal په تشه کې د انځور سور په فکسل سره وګورئ، کېدای شي دا ډېر او یا کم وي. ولې د لومړیتوب لپاره اړينه ده چې 720 وي. د Vertical یا د انځور لوړوالی د سور په بدلون سره تغیر کوي. د سور له بدلون وروسته که چېرې دا کچه د 400 او 480 په منځ کې وه په همدې ډول سمه ده، ولې که چېرې تر دې ډېره وه، تاسې کولای شئ چې وروسته یې کمه کړئ او کچېرې تر دې ډېره کمه وه. کېدای شي بل انځور وټاکئ. دا انځور نشو کارولای.

D: کله مو چې د ت له شکل سره سم د انځور سور 720 پکسله غوره کړ د ث د شکل سره سم تاسې ولرئ چې د OK په غوره کولو سره به ستاسې انځور جوړ شي.

نوټ: که چېرې وروسته د انځور د سور 720 له ټاکلو وروسته د انځور لوړوالی په کمه اندازه ډېر و. کېدای شي چې هغه برخه د انځور لاندې د موس د علامې په بدلون سره کم کړئ.
ولې داسې انځور هېڅکله مه کاروئ چې لوړوالی یې له سور څخه لوړ وي.

د لومړيتوب اداره: د سایټ چلوونکې ډله ده او د هغه لیکوالو لیکنې خپروي چې د لومړيتوب ادارې ته یې د فورم له لارې رالېږي.
د لیکنې د رالېږلو لپاره لاندې د کور ? نښه کېباسئ.

 • د پروفایل پاڼه

  [wpum_profile] لومړيتوبد لومړيتوب اداره: د سایټ چلوونکې ډله ده او د هغه لیکوالو لیکنې خپرو…
 • د ليکوال کارن په اړه

   د لومړيتوب ښاغلی همکاره، سلامونه! خوښ یو چې د ولس په علمي، مسلکي او ښوونیز چوپړ کې ستاسې …
 • د لومړيتوب تېر دوه کلن ژوند

  د لومړيتوب اداره د دوه کالو په پوره کېدو سره لومړیتوب وکولای شول چې د پښتو ژبې په رسنیو خپ…
 • د کانکور د اکسل شیټ له دې ځایه ښکته کړئ

  د کانکور د پایلو شیټ له لاندې تړوني ښکته کړئ د کانکور پايلې لومړيتـوبد لومړيتوب اداره: د س…
 • ژغورلی : د نن څېره

  هلته کوم وینالیږد نشته ځکه چې دا یوه ژغورلې شوې ليکنه ده. …
 • په ګوګل ژباړن کې څنګه ونډه اخیستلای شو؟

  په ګوګل ژباړن کې هر څوک کولای شي چې په رضاکارانه ډول همکاري وکړي، دا همکاري په  دو برخو وې…
نور ورته مطالب
نور ورته مطالب له:  لومړيتـوب
په دې برخه کې نور مطالب اداره

کېدای شي دا هم ولولې

ناخوښ واده د میرمنو لپاره ګواښونکی دی

ژباړه: محمدنعیــم پرهیـز څېړونکې په دې نظر دي چې ناخوښه واده د میرمنو له خپګان سره، سره په…