وروستۍ لیکنې

په کانکریټو کې د سیخانو د رژیدو(زنګ) لاملونه او د هغې مخنیويCAUSE OF CORROSION OF STEELS IN CONCRETE AND PREVENTION

په کانکریټو کې د سیخانو د رژیدو(زنګ) لاملونه او د هغې مخنیويCAUSE OF CORROSION OF STEELS IN CONCRETE AND PREVENTION

ژباړه: انجینر فرید عاطف په اوسپینزو کانکریټو کې فولادي سیخان د مهم عنصر په توګه کاریږي څو وکولی شي د کششي قوو پروړاندې مقاومت وکړي .سیخان هغه وخت سم ک... بشپړه لیکنه...

د پاڼې ټول حقوق د لومړيتوب له اداري ډلې سره خوندي دي.